ATİGİLAN ELDİVEN, tüm çalışanları ile büyük bir takımdır. Bizler çalışanlarımızın hem kişisel hem de mesleki gelişimlerine destek olmak için gerekli ortamı hazırlayacak bir insan kaynakları politikaları sunmaktayız.

İnsan odaklı düşüncemiz ile bizler, “Sosyal Sorumluluk” bilincini benimsemek, uygulanır kılmak ve sürekliliğini güvence altına almak için gerekli tüm tedbirleri almaktayız. Bununla beraber işimizi devamlı kılmak ve kaliteden ödün vermemek adına aşağıdakileri kendimize görev biliyoruz.

  • Doğru insanları şirkete yerleştirmek, geliştirmek, muhafaza etmek, yüksek motivasyonla çalıştırmak, birey olarak ve takım halinde yüksek performans göstermelerini mümkün kılmak,
  • Çalışanlarımızın, şirketin büyüme ve gelişme stratejileri içinde daha önemli görevlere hazır olmalarını sağlamak, İç iletişimin etkinliğini sağlayarak, Çalışan Memnuniyetini en üst seviyede tutmak,
  • Çalışanlarımız arasında ayrım yapmadan, adil ücret politikaları uygulamak ve eşit kariyer fırsatları sunmak,
  • İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamaları ile tüm çalışanların uygun koşullarda çalışmalarını sağlamak,
  • Çevre bilinci gelişmiş, çevreye duyarlı bireyleri bünyesinde barındırmak,
  • İnsan Kaynakları sahasında şirketin örnek gösterilmesini sağlamak,
  • Şirket kültürünü, iş felsefesini güçlendirerek sürdürmek